hút mỡ bụng

Hút mỡ bụng hết bao nhiêu tiền?

05/2015 18

Xin chào các thầy thuốc! Công việc văn phòng khiến cho tình trạng mỡ bụng của tôi bị tích tụ, nó bị chảy xuống và khiến tôi rất e sợ